Rekrutacja trwa! Zapisz się już dziś!

9.04.2021

Rekrutacja 2021/2022 trwa!

 

Chcesz dołączyć do grona naszych uczniów? Marzysz o tym, aby związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi? Interesujesz się biologią oraz chemią? A może uwielbiasz środowisko informatyczne?

Możemy Ci zaproponować naukę i wspieranie Twoich zainteresowań w naszym liceum ogólnokształcącym, na kierunku: mundurowym o profilu biologiczno – chemicznym lub w Oddziale Przygotowania Wojskowego (OPW), albo w technikum informatycznym na kierunkach technik informatyk lub technik programista, pod okiem wyspecjalizowanej kadry nauczycielskiej, w salach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że od 1 września 2020 r., na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, możemy zaproponować Wam naukę w klasie Oddziału Przygotowania Wojskowego, dla której Jednostką Patronacką jest 6 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. dyw. Erwina Rozłubirskiego w Gliwicach.

Oddział Przygotowania Wojskowego:

 • 4 lata nauki według programu ,,Szkolenie OPW'';
 • obozy szkoleniowe oraz wojskowe;
 • zajęcia dodatkowe;
 • wyposażenie specjalistyczne;
 • zakup umundurowania;
 • uroczyste ślubowanie;
 • zajęcia wojskowe.


 

Uczniowie tego profilu przez cztery lata zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz dalszego kształcenia w wybranym przez siebie kierunku. Podczas zajęć edukacyjnych przekazywana jest wiedza dotycząca zagadnień wojskowych.

Klasa mundurowa o profilu biolgiczno - chemicznym:

 • obozy integracyjne oraz taktyczne;
 • zajęcia dodatkowe;
 • 4 lata nauki;
 • zajęcia wojskowe;
 • uroczyste ślubowanie;
 • rozszerzenie biologiczno - chemiczne;
 • pomoce naukowe: modele anatomiczne, mikroskopy, DYGESTORIUM!TECHNIKUM INFORMATYCZNE

Uczniowie tego profilu przez pięć lat zdobywają wiedzę i szlifują umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Technik informatyk:

 • zajęcia lekcyjne oraz praktyczne;
 • praktyki zawodowe;
 • zajęcia dodatkowe;
 • kwalifikacja INF.02 oraz INF.03;
 • baza dydaktyczna.

 

Uczniowie tego profilu przez pięć lat zdobywają wiedzę i szlifują umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Programowanie to ciekawa pasja dająca m.in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, pisania aplikacji mobilnych, itp. Programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych.

Technik programista:

 • zajęcia lekcyjne oraz praktyczne;
 • praktyki zawodowe;
 • pomoce naukowe - drukarka 3D;
 • baza dydaktyczna;
 • zajęcia dodatkowe;
 • kwalifikacja INF.03 oraz INF.04.