Kadra

DYREKTOR SZKOŁY:

 • mgr Anna Gwiżdż

                       

ZASTĘPCA DYREKTORA:

 • mgr Agnieszka Miliczek

 

 • Andrzejewska Celina - podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe z informatyki,

 • Bała Radosław - język polski, pedagog,

 • Ciałoń Zbigniew - zajęcia policyjne,

 • Dziwisz - Sierny Aleksandra - historia, WOS,

 • s. Figurniak Elżbieta - religia,

 • Goleń Izabela - samodzielny referent ds. administracyjnych,

 • Gońsior Izabela - biologia,

 • Grądzka Ewa - język polski,

 • Hadas Paweł - język niemiecki, opiekun Samorządu Szkolnego,

 • Hanik Jarosław - muzyka,

 • Knapczyk Monika - język polski,

 • Kołtun Sylwia - język polski,

 • Kuczek Bogusław - fizyka,

 • Michalska - Fojcik Elżbieta - historia,

 • Morawiak - Popczyk Wiesława - chemia,

 • Mościński Robert - historia, WOS,

 • Ochmański Arkadiusz - geografia,

 • Pierchała Wojciech - wychowanie fizyczne,

 • Pietrzak Bogumił - zajęcia pożarnicze,

 • Radwan Krzysztof - zajęcia wojskowe,

 • Sobota Joanna - wychowanie fizyczne,

 • Stawicka Agnieszka - matematyka, przedmioty zawodowe z informatyki,

 • Wołoch - Musiatowicz Bożena - informatyka, doradztwo zawodowe.