TI Technik Programista w mundurze


Zawód: Technik Programista, symbol zawodu: 351406

Film naszych uczniów - zobacz koniecznie!

Uczniowie tego profilu przez pięć lat zdobywają wiedzę i szlifują umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Programowanie to ciekawa pasja dająca m.in. możliwość programowania robotów, pisania gier 3D, pisania aplikacji mobilnych, itp. Programista zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem do użytku programów komputerowych.

NOWOŚĆ - możliwość przeszkolenia wojskowego oraz noszenia munduru!!!

Uczeń, który ukończy naukę na tym kierunku zdobędzie wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będzie potrafił tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach, tj.:

 • Python,
 • C++,
 • JavaScript,
 • PHP,

a także będzie znał inne języki, tj. SQL (przydatne do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS.

 • GRAFIKA I WYDRUK 3D - drukarka 3D!

Uczniowie odbywają 8 tygodniowe praktyki zawodowe w ciągu całego cyklu kształcenia oraz mają możliwość uczestniczenia w dedykowanych im zajęciach dodatkowych, jakimi są:

 • zajęcia e-sportowe.

 • tworzenie i testowanie aplikacji.

Szkoła współpracuje z firmami informatycznymi, co daje uczniom możliwość nabywania nowych umiejętności oraz sprawdzenia się w rzeczywistych warunkach pracy.

Technik programista potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w poniższych obszarach branży informatycznej:

 • Kwalifikacja INF.03 - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
 • Kwalifikacja INF.04 - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Rozszerzenie: język angielski.

Zajęcia dodatkowe:

 • tworzenie i testowanie aplikacji;
 • programowanie w języku Python.

 • ZAJĘCIA DODATKOWE - E-SPORT

 • ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA

 • ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA

 • BAZA DYDAKTYCZNA

 • WYCIECZKI KLASOWE

Masz pytania? Zadzwoń: 32 42-37-880, 697-818-713

lub napisz: s-rybnik@zdz.katowice.pl

Zespół Szkół w Rybniku, ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik