Zajęcia dodatkowe

,,Każdy z nas potrzebuje zainteresowań tak samo, jak potrzebuje związków międzyludzkich. Odgrywają one ogromną rolę w określaniu tożsamości jednostki i nadawaniu życiu sensu.''Anthony Storr, ,,Powrót do jaźni''

Dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem wyspecjalizowanej kadry. Jest nam niezmiernie miło, gdy tak licznie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne i spędzają wolny czas na poszerzaniu swoich horyzontów i pogłębianiu wiedzy, w wybranych przez siebie dziedzinach.

Sport elektroniczny (e-sport) to forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Uczestnicy zajęć skupiają swoją uwagę wokół najbardziej popularnych na świecie tytułów takich jak Counter-Strike: Global Offensive czy League of Legends. Zajęcia oferują coś więcej niż zwyczajną grę w gronie znajomych z klasy. Dodatkowe godziny upływają na opracowaniu taktyki, szkoleniu indywidualnych mechanicznych umiejętności, uczą wyciągania wniosków oraz prawidłowej komunikacji między zawodnikami.

 

Programowanie jest narzędziem, które uczy wielu umiejętności kluczowych w dzisiejszym świecie - świadomego korzystania z technologii, logicznego myślenia, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielności w dochodzeniu do rozwiązań i umiejętności współpracy w zespole. Uczeń przestaje być tylko biernym odbiorcą technologii, ale samodzielnie wykorzystuje ją do realizowania własnych projektów.

 

Nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, podczas których nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu zachowania się i postepowania w sytuacji zagrożenia. 

 

W trakcie zajęć wojskowych uczniowie poznają rodzaje broni oraz sposób jej bezpiecznego używania. Nabytą wiedzę mogą zweryfikować podczas dodatkowych zajęć sportowych na strzelnicy, pod czujnym okiem wyspecjalizowanej kadry trenerskiej. Zajęcia pomagają uczniom wykształcić takie cechy jak: precyzja, dokładność, skupienie, odwaga i pewność siebie.