Projekty

Projekty, w których bierzemy udział pozwalają nam rozwijać nasze zainteresowania oraz bazę dydaktyczną, dzięki czemu nasi uczniowie oraz nauczyciele mogą realizować program nauczania wspomagani specjalistycznym wyposażeniem, które dopasowane jest do ich potrzeb i kierunków kształcenia.

Drugi etap projektu, do którego uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu tym razem dla Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Liceum Ogólnokształcącego.

35 000 złotych - kwota całkowita (po 17 500 zł na każdą szkołę)

28 000 złotych - całkowita kwota dofinansowania

7 000 złotych - całkowity wkład własny

Z uzyskanych środków zostaną zakupione monitory interaktywne oraz laptopy, które zostaną wykorzystane w procesie dydaktycznym z uwzględnieniem nowoczesnych aplikacji i technologii informatycznych. Dzięki temu lekcje bedą skuteczniejsze i ciekawsze.

Przystąpiliśmy do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica”.

Czytaj więcej...

 

Przystąpiliśmy do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023. "Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej.

Czytaj więcej...

 

Przystąpiliśmy do konkursu EKOczynni. Dlaczego? Ponieważ mamy głowy pełne pomyslów, jesteśmy kratywni oraz dokładamy wszelkich starań, aby nasza szkoła była bardziej EKO.

Czytaj więcej...

 

Przystąpiliśmy do projektu: ,,Ekonomia społeczna dla szkół'', finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.9 II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj więcej...

 

Przystąpiliśmy do projektu: CMI, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Czytaj więcej...

To ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. W II edycji projektu biorą udział uczniowie Technikum Informatycznego (link pozycja 135)