DOKUMENTY

Poniżej przedstawiamy Wam do wglądu:

  • Statut Liceum Ogólnokształcącego;

  • Statut Technikum Informatycznego;

  • Statut Branżowej Szkoły I Stopnia;

  • Regulamin przyznawania Stypendium Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach;

  • Regulamin klas mundurowych 2020.

Pliki do pobrania