Programy MON

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych

Nazwa projektu: Wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w zestaw jednolitego umundurowania, a także szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

Dofinansowanie: 67 728,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 84 660,00 zł

Z satysfakcją informujemy, że uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego naszego Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach na podstawie umowy zawartej  pomiędzy ZDZ w Katowicach, a Ministrem Obrony Narodowej – Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, objęci zostali dofinansowaniem w ramach zadania, którego celem jest wyposażenie uczniów  w zestaw jednolitego umundurowania, a także  szkół w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia.

W skład umundurowania wchodzi bluza i spodnie mundurowe wg wzoru opracowanego specjalnie dla klas Oddziałów Przygotowania Wojskowego oraz pozostałe elementy tworzące kompletny pakiet mundurowy.

Wyposażenie specjalistyczne OPW obejmuje 21 elementów takich jak np.: atrapy i repliki broni, maski ochronne, przybory do walki wręcz, sprzęt pierwszej pomocy itp., które wykorzystywane będą podczas realizacji programu szkolenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Nazwa programu: Kształtowanie postaw patriotycznych (kontynuacja)

Nazwa projektu: Zakup kurtek ucznia dla Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku ZDZ w Katowicach, w ramach specjalistycznego wyposażenia dla OPW rozpoczynającego funkcjonowanie w roku szkolnym 2020/2021.

Dofinansowanie: 12 800,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 16 000,00 zł

 

 

  • Wyposażenie specjalistyczne - galeria