Partnerzy Szkoły

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU:    

  • Wsparcie merytoryczne w organizacji zajęć wojskowych dedykowanych dla uczniów klas mundurowych.
  • Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły.
 

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY W RYBNIKU: 

  • Zabezpieczenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Rybniku.
  • Kompleksowa opieka wychowawcza nad uczestnikami sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę hufców.
 

BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA:

  • Kompleksowa organizacja zajęć ze strzelectwa sportowego na profesjonalnej strzelnicy.
 

Task Force 13 SCORPION: 

  • Organizacja dla uczniów szkoleń, treningów strzeleckich, manewrów.
  • Angażowanie uczniów do udziału w uroczystościach patriotycznych w całym powiecie.
 

WSB Gliwice:

  • Wymiana doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, praktyk zawodowych, prowadzenie działań z zakresu informacyjno-promocyjnego, integrowanie środowiska uczniów z młodzieżą studencką.

6 BATALION POWIETRZNODESANTOWY:

  • Jednostka patronacka, na terenie której realizowany jest program szkolenia, podczas zajęć praktycznych dla klas Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW).