Baza dydaktyczna

  • BUDYNEK SZKOŁY (WIDOK OD PLACU SZKOLNEGO)

  • KLASOPRACOWNIA BIOLOGICZNA

  • DOŚWIADCZENIA BIOLOGICZNE I CHEMICZNE

  • KLASOPRACOWNIA CHEMICZNA i DYGESTORIUM

  • BIBLIOTEKA i CENTRUM MULTIMEDIALNE

  • KLASOPRACOWNIE INFORMATYCZNE

  • KLASA WOJSKOWA

  • KORYTARZ SZKOLNY

  • MULTIMEDIALNE POMOCE NAUKOWE