LO klasa mundurowa o profilu biologiczno - chemicznym

Film promocyjny, miłego oglądania!

Uczniowie tego profilu przez cztery lata zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz dalszego kształcenia w wybranym przez siebie kierunku. Podczas zajęć edukacyjnych przekazywana jest wiedza dotycząca zagadnień wojskowych, takich jak:

 • musztra,
 • szyk,
 • defilada,

natomiast na placu szkolnym ćwiczone jest ich poprawne wykonanie, co pozwala przygotować się do uroczystego ślubowania.

W trakcie zajęć wojskowych uczniowie zapoznają się z rodzajami broni, sposobem ich poprawnego używania, a wiedzę tą wykorzystują na profesjonalnej strzelnicy, podczas treningów. W ramach zawartego porozumienia z Wojskową Komisją Uzupełnień w Rybniku nasze klasy wojskowe biorą udział w konferencjach proobronnych oraz obchodach świąt państwowych, takich jak: Dzień Wojska Polskiego, Dzień Niepodległości.

Uczniowie klasy mundurowej o profilu biologiczno - chemicznym, mogą sprawdzić nabyte umiejętności i kształtować swoje cechy charakteru podczas obozów integracyjnych oraz taktycznych. Uczęszczając na zajęcia dodatkowe z samoobrony nabywają wiedzę w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia.

Rozszerzenie biologiczno - chemiczne, pozwala naszym uczniom poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać pasje podczas zajęć edukacyjnych w klasopracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe. Do ich dyspozycji w klasie biologicznej oddaliśmy:

 • model ludzkiego szkieletu;
 • model anatomiczny ludzkiego mózgu;
 • model tułowia człowieka;
 • model oka;
 • model ucha;
 • mikroskopy, wraz z kamerą 2MP, dzięki której obraz w wysokiej jakości, można zapisywać oraz wyświetlać na dużym ekranie!

Natomiast w klasopracowni chemicznej, jako jedna z niewielu szkół posiadamy DYGESTORIUM, czyli przeszkloną komorę, zaopatrzoną w wydajny wentylator stale wydmuchujący z niej powietrze, poza teren klasy. Podstawowym zadaniem dygestorium jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery szkodliwych substancji, a także ochrona przed ewentualnymi pożarami i eksplozjami.

Uczniom klasy mundurowej o profilu biologiczno - chemicznym, możemy zapewnić: wykorzystanie technik multimedialnych na zajęciach, doświadczenie przebiegu reakcji chemicznych, wyjazdy przyrodnicze, możliwość wyjazdów edukacyjnych związanych z profilem, możlwiość udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

 • Rozszerzenie: biologia, chemia, język angielski.

 

 • UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

 • ZAJĘCIA DODATKOWE ZE STRZELECTWA SPORTOWEGO

 • ZAJĘCIA DODATKOWE Z SAMOOBRONY

 • OBOZY TAKTYCZNE

 • OBOZY TAKTYCZNE

 • UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

 

 • KONFERENCJE PROOBRONNE

 • KLASOPRACOWNIA BIOLOGICZNA

 • KLASOPRACOWNIA CHEMICZNA i DYGESTORIUM

 Partnerzy Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach:

    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

   Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

    Task Force 13 SCORPION

Masz pytania? Zadzwoń: 32 42-37-880, 697-818-713

lub napisz: s-rybnik@zdz.katowice.pl

Zespół Szkół w Rybniku, ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik