Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Rybniku


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła II Stopnia - kształcimy w zawodach: technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych zapewniając praktyki
u pracodawców.
Oferujemy:  praktyki i staże zagraniczne w państwach Unii Europejskiej w ramach projektów Erazmus +  potwierdzone certyfikatem Europass, dodatkowe zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego dla uczniów Liceum Mundurowego,  a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy: kształcenie w profesjonalnej bazie dydaktycznej, dostęp do internetu, wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, ciekawe obozy oraz szkolenia poligonowe.
Nowość: zajęcia rozwijające kreatywność, a także międzyoddziałowe  moduły w zakresie ochrony środowiska w roku szkolnym 2020/2021.

Zespół Szkół w Rybniku

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Klasztorna 14 , 44-200 Rybnik

Aktualności Zobacz wszystkie »

Beata Pękała Szpadzistka klubu RMKS Rybnik

26.02.2020

Z odblaskami bezpieczniej

13.02.2020

Strzelnica

11.02.2020

Klasa mundurowa w rybnickiej komendzie

6.02.2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Laury Mąka

19.12.2019

I miejsce w XIV Mikołajkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Młodzieży i Służb Mundurowych

18.12.2019