Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Rybniku


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: kucharz we własnych warsztatach, lakiernik, cukiernik,  piekarz, elektryk, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik oraz w wielu innych zapewniając praktyki u pracodawców.
Oferujemy:
  praktyki i staże zagraniczne w Hiszpanii w ramach projektów europejskich potwierdzone certyfikatem Europass, dodatkowe zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego dla uczniów Liceum Mundurowego,  a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy:
 kształcenie w profesjonalnej bazie dydaktycznej, dostęp do internetu, wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, ciekawe obozy i szkolenia poligonowe.

Zespół Szkół w Rybniku

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Klasztorna 14 , 44-200 Rybnik

Aktualności Zobacz wszystkie »

Zebranie rodziców klasy 2c

13.08.2019

Wolne miejsca Branżowa Szkoła I Stopnia w Rybniku

15.07.2019

Wolne miejsca w Technikum Informatycznym w Rybniku

15.07.2019

Nabór na rok szkolny 2019/2020

1.04.2019

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

5.03.2019

Dni Otwarte Zespołu Szkół w Rybniku 30 marca 2019

1.03.2019