Zespół Szkół w Rybniku

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Branżowa Szkoła II Stopnia - kształcimy w zawodach: technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych zapewniając praktyki
u pracodawców.
Oferujemy:  praktyki i staże zagraniczne w państwach Unii Europejskiej w ramach projektów Erazmus +  potwierdzone certyfikatem Europass, dodatkowe zajęcia z samoobrony, strzelectwa sportowego dla uczniów Liceum Mundurowego,  a dla najlepszych stypendia.
Zapewniamy: kształcenie w profesjonalnej bazie dydaktycznej, dostęp do internetu, wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, ciekawe obozy oraz szkolenia poligonowe.
Nowość: zajęcia rozwijające kreatywność, a także międzyoddziałowe  moduły w zakresie ochrony środowiska w roku szkolnym 2020/2021.

Zespół Szkół w Rybniku

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Klasztorna 14 , 44-200 Rybnik

Aktualności Zobacz wszystkie »

Technikum Informatyczne - dodatkowy nabór

11.08.2020

Liceum Ogólnokształcące profil biologiczno-chemiczny

8.07.2020

Testy Sprawności Fizycznej dla kandydatów klas mundurowych OPW

12.06.2020

Film promocyjny Samorządu Uczniowskiego - profil mundurowy

21.05.2020

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych

20.05.2020

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2020/2021

19.05.2020