Wykaz szkół i kierunków kształcenia - rybnik

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Branżowa Szkoła I Stopnia

Klasa wielozawodowa

50 zł

100 zł

Zapisz się

Kucharz

50 zł

100 zł

Liceum Ogólnokształcące

Kształcenie ogólne - klasa "Mundurowa"

50 zł

160 zł

Zapisz się

Technikum

Technik informatyk

50 zł

160 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sporządzanie potraw i napojów (TG.07.)

50 zł

170 zł

Zapisz się