Służyć sukcesom i szczęściu Naszej Ojczyzny

18.05.2022

18 maja kadeci Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz uczniowie klasy mundurowej LO stanęli przed ważnym momentem swojego życia – wypowiadając słowa roty powzięli bardzo ważne i odpowiedzialne zobowiązania. To słowa, które nie powinny być pustą deklaracją, ale drogowskazem dla młodych ludzi, z którymi nasza Ojczyzna wiąże tak duże nadzieje. Oby Polska była z nich dumna!

Uroczystość rozpoczęła się od przegrupowania pododdziałów na rybnickim Rynku w skład których weszli:

  • Orkiestra Wojskowa w Bytomiu
  • poczty: flagowy i sztandarowy
  • kompania honorowa
  • pododdziały szkolne
  • Bractwo Kurkowe

Następnie dowódca uroczystości kadet Błażej Łuka złożył meldunek dyrektorowi szkoły mgr Annie Gwiżdż o gotowości pododdziałów do uroczystości.

Kolejnym punktem scenariusza było wystąpienie pocztu sztandarowego oraz podniesienie flagi państwowej na maszt przez poczet flagowy przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej w Bytomiu, która odegrała Hymn Państwowy RP.

Po wysłuchaniu Hymnu RP głos zabrała dyrektor szkoły mgr Anna Gwiżdż, która powitała wszystkich uczestników uroczystości, w tym przybyłych gości. W czasie przemówienia wyraziła ona nadzieję, że młodzież będzie dokładać wszelkich starań w swój rozwój, stanie się chlubą dla szkoły, a w przyszłości wiernie i honorowo służyć Ojczyźnie. Po pani dyrektor głos zabrali również szacowni goście – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji z Rybnika ppłk Andrzej Kuc, główny specjalista ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach ppłk rez. Wacław Wójcik oraz Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera. Szef WCR uświadamiał młodym kadetom i uczniom jak ważną i podniosłą chwilą jest złożenie ślubowania, główny specjalista ds. obronnych odczytał list gratulacyjny Śląskiego kuratora Oświaty mgr Urszuli Bauer, natomiast prezydent Rybnika wręczył laureatom tegorocznej Ekstraklasy Wojskowej nagrody specjalne i pogratulował wielkiego sukcesu.

Najważniejszą częścią uroczystości było złożenie ślubowania. 22 kadetów OPW oraz 23 uczniów klasy mundurowej LO złożyło uroczyste słowa roty w obecności swoich bliskich, przyjaciół, gości oraz mieszkańców miasta. W głosie i postawie młodzieży widać było poczucie dumy i szczęścia. Do tych chwil i słów powinni wracać przede wszystkim w trudnych momentach życia, szczególnie wtedy, gdy trzeba poświęcić siebie dla dobra narodu czy drugiego człowieka.

Na zakończenie ślubowania odbyła się uroczysta defilada pododdziałów, kompanii honorowej, pocztów oraz Orkiestry Wojskowej w Bytomiu, która odegrała Pieśń Reprezentacyjną WP, a dowódca uroczystości zameldował pani dyrektor o jej zakończeniu.

Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół w Rybniku ZDZ w Katowicach pragnie złożyć podziękowania wszystkim przybyłym, w szczególności osobom, które przyczyniły się do tego, że ten dzień był dla naszej szkoły wyjątkowy, podniosły i pełny wzruszeń.