Kształcenie ogólne - klasa wojskowa

Film promocyjny, miłego oglądania!

Uczniowie tego profilu przez cztery lata zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz dalszego kształcenia w wybranym przez siebie kierunku. Podczas zajęć edukacyjnych przekazywana jest wiedza dotycząca zagadnień wojskowych, takich jak:

 • musztra,
 • szyk,
 • defilada,

natomiast na placu szkolnym ćwiczone jest ich poprawne wykonanie, co pozwala przygotować się do uroczystego ślubowania.

W trakcie zajęć wojskowych uczniowie zapoznają się z rodzajami broni, sposobem ich poprawnego używania, a wiedzę tą wykorzystują na profesjonalnej strzelnicy, podczas treningów. W ramach zawartego porozumienia z Wojskową Komisją Uzupełnień w Rybniku nasze klasy wojskowe biorą udział w konferencjach proobronnych oraz obchodach świąt państwowych, takich jak: Dzień Wojska Polskiego, Dzień Niepodległości.

Uczniowie klasy mundurowej wojskowej mogą sprawdzić nabyte umiejętności i kształtować swoje cechy charakteru podczas obozów integracyjnych oraz taktycznych. Uczęszczając na zajęcia dodatkowe z samoobrony nabywają wiedzę w zakresie zachowania się i postępowania w sytuacji zagrożenia.

Uczniom klasy mundurowej wojskowej zapewniamy:

 • zajęcia wojskowe;

 • wyjazdy na obozy survivalowe, zajęcia ze strzelectwa sportowego oraz samoobrony;

 • dodatkowe umiejętności certyfikowane;

 • zajęcia praktyczne w wojskowej jednostce patronackiej dla najlepszych

Rozszerzenie: wiedza o społeczeństwie, język angielski.

 

 • UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

 • ZAJĘCIA DODATKOWE ZE STRZELECTWA SPORTOWEGO

 • ZAJĘCIA DODATKOWE Z SAMOOBRONY

 • OBOZY TAKTYCZNE

 • OBOZY TAKTYCZNE

 • UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH

 

 • KONFERENCJE PROOBRONNE

 • KLASOPRACOWNIA BIOLOGICZNA

 • KLASOPRACOWNIA CHEMICZNA i DYGESTORIUM

 Partnerzy Zespołu Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach:

    Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

  6 Batalion Powietrznodesantowy w Gliwicach (jedn. patronacka)

   Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika

    Task Force 13 SCORPION

Stowarzyszenie Ranger Survival Club

 

Masz pytania? Zadzwoń: 32 42-37-880, 697-818-713

lub napisz: s-rybnik@zdz.katowice.pl

Zespół Szkół w Rybniku, ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik