Z odblaskami bezpieczniej

13.02.2020

 Jesteśmy bardzo dumni, że nasi uczniowie pomogli w uświadamianiu pieszych, jak ważne jest bezpieczeństwo! Oby tak dalej! 

 

Więcej informacji w linku poniżej.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftiny.pl%2Ftvtkn%3Ffbclid%3DIwAR2ZARAfRMHao8JWjhgtfD8o14Ib1GgIMzbMHMGgw2PXKE4sEmX1ri5OTUI&h=AT2Zuq5laRilozOOp6tuG76njpwY1k-CqohEKvygp6rYPDULIrXaXlAHM82GMpuDsSlj0cqf44DBGm_e8gF8fgeWzodehP2Bu6NGGNbAiJKc0wYRFKNvUNzmH_KEnNT5W3uMP4Ue9DLNOz-e06yTGCvzstyTed3WWxWhVC3mZS-_njwhUC1z2bN8zrK-zN0L_txtntgs-6joNcUvk_iSCGXy8hZMSEj3UV_tl8W0VE18V6S2N95O1IdX3_4_BNZABqc6-0fUcBUk_vFK1Mkn3KCp_DTnQthCrbSkQpYQ4MdkNHuby1FK9_EK6kfhkbr_97N8PtjSMi3uqVkK7BxSOzUY5EdNtdbMb4MiF_b6dylHkA6S8K3xMl0nF8bfVmhmcmz3TqVbdFmlEyvzZNKcMJvAxyolDwvprnwHWS1uf_R_qtoqQv6suqn3GJwuDOklJQp5IQJSxDoJAeL-OSccfJllsscF3AYiPbjICehQCKqD0AF1D5Dd7_R7iDxXZ-O3wnlD-4WkBT0ectMfdhqqn4N3tjiOYRKm2G0l1MvfJjLk6MFPeXDb6YWCyN0sU6AXGQkA8UCOEhAoxXzFG0SUJsm_od4j05eiATzNBV3L6cfkD7okEObqOqWe_bzaG3-PnGi1sw