Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski, to reprezentanci wszystkich uczniów naszej szkoły, których zadaniem jest: działać, interweniować oraz pouczać zgodnie z zasadami u nas panującymi. Samorząd to: kreatywność, pomysłowość oraz odwaga, aby wyrażać oczekiwania społeczności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski, to także wielogodzinna praca poza lekcjami, aby przygotować i dopiąć na ostatni guzik wszelkie działania i imprezy szkolne.

Chcesz się skontakować z Samorządem Uczniowskim? samorzad.uczniowski.zdz.@gmail.com

 

  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Szymon Lewandowski - klasa 2C po SP

 

  • Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Amelia Korzeń - klasa 1A OPW

 

  • Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Aneta Wiencek- klasa 2A po Gim

 

  • Skarbnik Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Barteczko - klasa 2C po SP

 

  • Doradca Samorządu Uczniowskiego

Szymon Mania - klasa 2A po SP

 

  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego

pan Paweł Hadas