Podpisaliśmy Porozumienie!

13.10.2020

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że od 1 września 2020 roku w na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w naszej Szkole funkcjonuje Oddział Przygotowania Wojskowego.

W dniach 29 i 30 września w Gliwicach i Bielsku-Białej miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumień o współpracy z wojskowymi Jednostkami Patronackimi wskazanymi przez MON do realizacji Programu szkolenia uczniów Oddziałów Przygotowania Wojskowego.

Porozumienia zostały podpisane przez Jacka Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i odpowiednio przez ppłk Kamila Sworackiego - Dowódcę 6 Batalionu Powietrznodesantowego im. gen. dyw. Erwina Rozłubirskiego w Gliwicach oraz ppłk Tomasza Neumanna – Dowódcę 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego Gazurka w Bielska-Białej.