Podanie o przyjęcie do szkoły

Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej.
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
  • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
  • podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)
  • dwie fotografie
  • wpisowe– 50 zł (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)

 

    W celu ułatwienia przyjęcia do szkoły udostępniamy Podanie o przyjęcie, które można już wysyłać na adres e-mail Zespołu Szkół w Rybniku ( s-rybnik@zdz.katowice.pl ). Pozwoli to na szybsze wygenerowanie indywidualnego numeru konta i opłacenie wpisowego.

Pliki do pobrania