Podanie o przyjęcie do szkoły

 Warunki przyjęcia do naszej szkoły:

1. świadectwo ukończenia gimnazjum
2. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
4. podanie o przyjęcie do szkoły (plik do pobrania poniżej)
5. trzy fotografie
6. wpisowe– 50 zł (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)

 

    W celu ułatwienia przyjęcia do szkoły udostępniamy Podanie o przyjęcie, które można już wysyłać na adres e-mail Zespołu Szkół w Rybniku ( s-rybnik@zdz.katowice.pl ). Pozwoli to na szybsze wygenerowanie indywidualnego numeru konta i opłacenie wpisowego.

Pliki do pobrania