Partnerzy Szkoły

 Partnerzy Zespołu Szkół w Rybniku:

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU:    
  • Wsparcie merytoryczne w organizacji zajęć wojskowych dedykowanych dla uczniów klas mundurowych 
  • Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły.
Znalezione obrazy dla zapytania OHP 

OCHOTNICZY HUFIEC PRACY W RYBNIKU: 

  • Zabezpieczenie praktyk u pracodawców dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Rybniku
  • kompleksowa opieka wychowawcza nad uczestnikami sprawowana przez wykwalifikowaną kadrę hufców
 

Stowarzyszenie Miłośników Broni GIWERA:

  • organizacja zajęć strzeleckich na zewnętrznych strzelnicach sportowych
  • upowszechnianie i promowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego wśród uczniów Liceum Mundurowego w Rybniku
  • popularyzacja wiedzy o broni oraz kolekcjonerstwa broni
 

Task Force 13 SCORPION: 

  • organizacja dla uczniów Liceum Mundurowego w Rybniku szkoleń, treningów strzeleckich, manewrów
  • angażowanie uczniów Liceum Mundurowego w Rybniku podczas uroczystości patriotycznych w całym powiecie.