Kadra

 •                      DYREKTOR SZKOŁY                    

       mgr Anna Gwiżdż 

                         

 • P.O. DYREKTORA

      mgr Agnieszka Miliczek

 

 • Andrzejewska Celina - podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe z informatyki,

 • Bała Radosław - język polski, pedagog,

 • Ciałoń Zbigniew - zajęcia policyjne,

 • Dziwisz - Sierny Aleksandra - historia, WOS,

 • Froncek Karolina - język angielski,

 • Goleń Izabela - samodzielny referent ds. administracyjnych,

 • Gońsior Izabela - biologia,

 • Górecka Sandra - język angielski,

 • Grądzka Ewa - język polski,

 • Hadas Paweł - język niemiecki, opiekun Samorządu Szkolnego,

 • Hanik Jarosław - muzyka,

 • Jureczko Katarzyna - matematyka,

 • Kiereta Krystyna - historia, WOS,

 • Knapczyk Monika - język polski,

 • Kuczek Bogusław - fizyka,

 • Markosa Monika - pracownik biblioteki i centrum multimedialnego, promocja szkoły,

 • Michalska - Fojcik Elżbieta - historia,

 • Morawiak - Popczyk Wiesława - chemia,

 • Mościński Robert - historia, WOS,

 • Pierchała Wojciech - wychowanie fizyczne,

 • Pietrzak Bogumił - zajęcia pożarnicze,

 • Radwan Krzysztof - zajęcia wojskowe,

 • Stawicka Agnieszka - matematyka, przedmioty zawodowe z informatyki,

 • Śmieja Artur - język niemiecki,

 • Wołoch - Musiatowicz Bożena - informatyka, doradztwo zawodowe,

 • s. Zygar Małgorzata - religia.