Dodatkowe umiejętności certyfikowane

Zespół Szkół w Rybniku umożliwia skorzystanie z oferty dodatkowych umiejętności cerfyfikowanych:

 

Lp. Nazwa kursu Opis
1. Pierwsza pomoc przedmedyczna Przygotowanie do samodzielnego udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia, w przypadkach typowych urazów i nagłych zachorowań.
2. Testowanie i tworzenie aplikacji Zdobycie wiedzy z zakresu tworzenia oraz testowania aplikacji codziennego użytku.
3. Programowanie w języku Python

Zapoznanie z podstawami programowania w języku Python.

4. Grafika i wydruk 3D Zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie druku przestrzennego.
5. Kurs cyberbezpieczeństwa - Akademia CISCO Zdobycie wiedzy przygotowującej fundamenty technologiczne i pozwalające specjalizować się w dziedzienie IT, jaką jest cyberbezpieczeństwo.
6. Trener fitness Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego wykonywania ćwiczeń fizycznych, prowadzenia zajęć.
7. Dietetyka

Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego odżywiania człowieka oraz sporządzania i projektowania diet w oparciu o programy komputerowe przeznaczone do tego celu.