Baza dydaktyczna

Prezentacja multimedialna bazy dydaktycznej Zespołu Szkół ZDZ w Rybniku. 

Budynek szkoły ( widok od strony ul. Klasztornej ) 

Budynek szkoły ( widok od strony placu szkolnego ) 

 Wewnątrz budynku ( hol głowny ) 

 Wewnątrz budynku ( parter ) 

 W pracowni multimedialnej ( zajęcia interaktywne z j. angielskiego ) 

    

Zajęcia w pracowni gastronomicznej - zawód KUCHARZ ( baza warsztatów szkolnych )

 Wigilia kucharzy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w bazie warsztatów szkolnych w Radlinie

  Zajęcia z przedmiotu Towaroznawstwo uczniów ZSZ

  Zajęcia z informatyki nowoczesnych pracowniach komputerowych  

Zajęcia z informatyki nowoczesnych pracowniach komputerowych 

Pracownia fizyki i chemii - zajęcia z wykorzystaniem DYGESTORIUM  

 

 

Zajęcia z fizyki:

 

Zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki - uczniowie Liceum Mundurowego w Rybniku

Zajęcia na strzelnicy pneumatycznej LOK - uczniowie Liceum Mundurowego w Rybniku

Zajęcia z Wychowania Fizycznego ( hala sportowa oraz studnio Fitness SEBI )