Uczniowie klas mundurowych z wizytą w Straży Granicznej

8.12.2017

5 grudnia 2017 r. uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego ZDZ w Rybniku odbyli wizytę w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu. W trakcie wizyty uczniowie zostali zapoznani z historią formacji stojących na straży polskich granic, a także poszerzyli swoją wiedzę na temat struktury, organizacji i zadań Straży Granicznej. Uczniowie odwiedzili istniejącą na terenie Oddziału Izbę Tradycji, obejrzeli prezentację o warunkach i procedurach obowiązujących przy staraniach o przyjęcie do służby oraz filmowy dokument przedstawiający wybrane fragmenty działań Straży  Granicznej (m.in. misje zagraniczne).

Na zakończenie wizyty, na terenie strzelnicy przygotowano dla uczniów pokaz sprzętu jaki posiadają na wyposażeniu funkcjonariusze Straży Granicznej. Każdy z uczniów mógł dokładnie zapoznać się z bronią krótką, długą i innym sprzętem używanym w czasie pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Za umożliwienie odbycia wizyty serdecznie dziękujemy Komendantowi Śląskiego Oddziału Straży granicznej w Raciborzu – płk SG Adamowi Jopkowi, oraz funkcjonariuszom, którzy bezpośrednio zapoznawali nas ze specyfiką służby w SG. 

Zapraszamy do galerii zdjęć.