Testy Sprawności Fizycznej dla kandydatów klas mundurowych OPW

12.06.2020