Technikum Informatyczne w Rybniku

Technikum Informatyczne w Rybniku

ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020

 

Zawód: Technik Informatyk, symbol zawodu 351203

Uczymy się w cyklu 4-letnim  po gimnazjum oraz 5-letnim po szkole podstawowej.

Nauczanie obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej: 

Kwalifikacja 1 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych urządzeń peryferyjnych i sieci. (EE.08.)

Kwalifikacja 2 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. (EE.09.)

Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe
z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych.

Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe
i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. 

Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe. Zna strukturę budowy oraz obsługi sklepu internetowego a także posiada odpowiednią wiedzę z zakresu systemów zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

Nauka w Technikum Informatycznym w Rybniku to również 4 godziny zajęć dodatkowych w uczniowskim kole e-sportowym lub programistycznym. 

 

 Jesteś zainteresowany ? Zapisz się już teraz.

 

Masz pytania? Zadzwoń: 32 42-37-880 lub napisz: s-rybnik@zdz.katowice.pl

Zespół Szkół w Rybniku 

ul. Klasztorna 14

44-200 Rybnik