Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - oferta

Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącą procesu wygaszania gimnazjów dotychczas prowadzone Gimnazjum dla Młodzieży w Rybniku z przyuczeniem zawodowym w najbliższych latach przekształci się w oddziały klas VII i VIII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z przyuczeniem do zawodu.

Na rok szkolny 2018/2019 prowadzimy nabór do klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z przyuczeniem do wykonania określonej pracy w zawodzie.

Zapewniamy pomoc w wyborze zawodu ( badanie predyspozycji ucznia, rozmowę z doradcą zawodowym ).

We współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Rybniku zapewniamy uczniom przyuczenie zawodowe ( praktyki ) w następujących zawodach: 

  •         murarz-tynkarz
  •         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, ślusarz
  •         stolarz
  •         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  •         kucharz, piekarz, cukiernik
  •         sprzedawca
  •         mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik
  •         wędliniarz
  •         fryzjer
  •         inne zawody wg potrzeb

Warunku przyjęcia: 

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby powyżej 15 roku życia, które legitymują się świadectwem ukończenia minimum szóstej klasy szkoły podstawowej nowego lub starego typu. Absolwenci po zakończeniu nauki otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy. 

 Jesteś zainteresowany ? Zapisz się już teraz.

 

Masz pytania? Zadzwoń: 32 42-37-880 lub napisz: s-rybnik@zdz.katowice.pl 

Zespół Szkół w Rybniku

ul. Klasztorna 14

44-200 Rybnik