Warunki rekrutacji

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

Liceum Ogólnokształcące 3- letnie po gimnazjum:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • wpłacenie wpisowego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Liceum Ogólnokształcące 4- letnie po ośmioletniej szkole podstawowej:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
 • wpłacenie wpisowego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Technikum Informatyczne 4 - letnie po gimnazjum:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki oraz wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Technikum Informatyczne 5 - letnie po ośmioletniej szkole podstawowej:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki oraz wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Branżowa Szkoła I stopnia 3 - letnia po gimnazjum:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarza medycyny pracy
 • wpłacenie wpisowego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne

Branżowa Szkoła I stopnia 3 - letnia po ośmioletniej szkole podstawowej:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie od lekarza medycyny pracy
 • wpłacenie wpisowego
 • dwa zdjęcia legitymacyjne