Oferty pracy

Zespół Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zatrudni nauczycieli na rok szkolny 2019/2020.

 1. Przedmiotów ogólnokształcących:
 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • wiedzy o kulturze
 • historii
 • wiedzy o społeczeństwie
 • podstaw przedsiębiorczośći
 • geografii
 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • matematyki
 • informatyki
 • wychowania fizycznego
 • edukacji dla bezpieczeństwa
 • przyrody
 • wychowania do życia w rodzinie
 • religii/etyki.

      2. Przedmiotów kształcenia zawodowego:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • działalności gospodarczej
 • urządzeń techniki komputerowej
 • systemów operacyjnych
 • lokalnych sieci komputerowych
 • witryn i aplikacji internetowych
 • lokalnych systemów baz danych.

Zainteresowane osoby proszę o przesyłanie  CV oraz listu motywacyjnego na podany adres e-mailowy rekrutacja.rybnik@zdz.katowice.pl  opatrzone klauzulą  na przetwarzanie danych osobowych.

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.