Liceum Ogólnokształcące Mundurowe

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego ogłasza  nabór do klasy pierwszej o profilu wojskowym.

Liceum Ogólnokształcące Mundurowe - umożliwia trzyletnią naukę w klasie o specjalności wojskowej . Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona jest o edukacje specjalistyczne tzw. zajęcia wojskowe. Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych oraz w szkołach policealnych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm. Nasi uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru wojskowego. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. 

W trakcie 3 letniej nauki młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z:
  • obozów surwiwalowych
  • zwiększonej liczby godzin nauczania języków obcych i przedmiotu historia i społeczeństwo
  • ćwiczeń z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych
  • zajęć sportowych ze strzelectwa oraz ratownictwa wodnego
  • nauki technik samoobrony i musztry
  • uczestniczenia w wielu uroczystościach środowiskowych
  • nauki w przyjaznych, mało licznych klasach, 
sdsds 

Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus zapewniając stały dostęp dla uczniów i rodziców do informacji w zakresie realizacji kształcenia.
Absolwenci szkoły zdobędą odpowiednie wykształcenie do podjęcia studiów wyższych na każdym kierunku lub pracy w resorcie służb mundurowych. 

Jesteś zainteresowany ?

 

 

 Zapraszamy do Galerii wydarzeń szkolnych Liceum Mundurowego w Rybniku: 

Moduł zajeć z 1 pomocy przedmedycznej

Prowadzący: ratownik medyczny Mateusz Orynkiewicz 

 

 Zajęcia z samoobrony oraz sztuk walki.

Prowadzący:  Instruktor Taekwon-do ze stopniem VI dan mgr Rafał Poleszak. 

Zajęcia strzeleckie na strzelnicy pneumatycznej Miejskiego Klubu Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju w Rybniku.

Prowadzący: Instruktor strzelectwa sportowego mgr Bogdan Chudzik. 

Zajęcia strzeleckie na strzelnicy sportowej  MKS LOK Rybnik w dzielnicy Paruszowiec  

 

Zajęcia sportowe - Paintball. Sprawdzian możliwości fizyczno-taktyczno-organizacyjnych podczas gry w PAINTBALL.   

 Udział uczniów klasy mundurowej w Konferencji organizacji proobronnych pt: " Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa"  

Ślubowanie klas I Mundurowych - październik 2016. Pomnik Żołnierza Polskiego w Katowicach 

Podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku.

Porozumienie podpisali Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku ppłk Andrzej Sygulski oraz Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach Jacek Kwiatkowski

 

Masz pytania? Zadzwoń: 32 42-37-880 lub napisz: s-rybnik@zdz.katowice.pl 

Zespół Szkół w Rybniku

ul. Klasztorna 14

44-200 Rybnik