Liceum Ogólnokształcące Mundurowe

Liceum Ogólnokształcące w Rybniku
o profilu mundurowym ogłasza  nabór
na rok szkolny 2019/2020

 

Uczymy się w cyklu ogólnokształcącym:

  • 3-letnim po gimnazjum z dodatkowymi zajęciami wojskowymi, policyjnymi, pożarniczymi
  • 4-letnim po szkole podstawowej dodatkowymi zajęciami wojskowymi, policyjnymi, pożarniczymi oraz straży granicznej.

 

W Liceum Ogólnokształcącym zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych zarówno cywilnych jak i mundurowych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm. Nasi uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru wojskowego. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. 

Zapewniamy:
  • obozy surwiwalowe
  • zwiększoną liczbę godzin nauczania języków obcych i przedmiotu historia oraz społeczeństwo
  • ćwiczenia z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych
  • zajęcia sportowe ze strzelectwa oraz ratownictwa wodnego
  • naukę technik samoobrony i musztry
  • możliwość uczestniczenia w wielu uroczystościach środowiskowych
  • naukę w przyjaznych warunkach 
  • możliwość oddania skoków spadochronowych

Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus zapewniając stały dostęp dla uczniów i rodziców do informacji w zakresie realizacji kształcenia.
Absolwenci szkoły zdobędą odpowiednie wykształcenie do podjęcia studiów wyższych na każdym kierunku lub pracy w resorcie służb mundurowych. 

Jesteś zainteresowany ?

 

 

 

 Zapraszamy do galerii oraz filmów z wydarzeń szkolnych Liceum Mundurowego w Rybniku: 

Ślubowanie

Halo Rybnik

Cross Fit

Skoki spadochronowe

Obóz wojskowy

 

 

 

Uczniowie podczas obozu wojskowego w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. 

Zajęcia sportowe z zakresu samoobrony oraz sztuk walki.

Prowadzący: Instruktor Ju Jitsu ( 2 dan ) mgr Jacek Musiolik

Zajęcia strzeleckie na szkolnej strzelnicy sportowej w bazie warsztatów szkolnych w Radlinie.

Prowadzący: Instruktor strzelectwa sportowego mgr Bogdan Chudzik. 

Zajęcia strzeleckie na strzelnicy sportowej  MKS LOK Rybnik w dzielnicy Paruszowiec.  

Trening musztry klas I mundurowych.                                                          Zajęcia policyjne w klasie II liceum.

 

Zajęcia sportowe - Paintball. Sprawdzian możliwości fizyczno-taktyczno-organizacyjnych podczas gry w PAINTBALL.   

Moduł zajeć z 1 pomocy przedmedycznej.

Prowadzący: ratownik medyczny Mateusz Orynkiewicz 

Ślubowanie klas I mundurowych szkół ZDZ Katowice - rybnicki rynek 25 październik 2017 r.

 Udział uczniów klasy mundurowej w Konferencji organizacji proobronnych pt: " Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa".  

Podpisanie oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego, a Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku.

Porozumienie podpisali Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku ppłk Andrzej Sygulski oraz Prezes Zarządu ZDZ w Katowicach Jacek Kwiatkowski

 

Masz pytania? Zadzwoń: 32 42-37-880 lub napisz: s-rybnik@zdz.katowice.pl 

Zespół Szkół w Rybniku

ul. Klasztorna 14

44-200 Rybnik