Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

  • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych  - 1 września 2020 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2020 r. - 01 stycznia 2021 r.
  • Ferie zimowe - 04 - 15 stycznia 2021 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna - 01 - 06 kwietnia 2021 r.
  • Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych - 30 kwietnia 2021 r.
  • Egzamin maturalny - 04 - 20 maja 2021 r.
  • Egzamin zawodowy - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  • Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach - 25 czerwca 2021 r.
  • Ferie letnie - 26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.