Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia:

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia  odbywa się w klasie wielozawodowej i trwa 3 lata. 

Naukę może podjąć każdy uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia Gimazjum. 

Kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia odbywa się w 2 formach w zależności od zawodu, który wybierze kandydat:

W zawodzie Kucharz zajęcia praktyczne odbywają się na warsztatach szkolnych, które posiada szkoła. Warsztaty szkolne to profesjonalne pracownie przedmiotowe w których ma miejsce kształcenie praktyczne.

W pozostałych zawodach Branżowej Szkoły I Stopnia kształcenie praktyczne odbywa się zakładach pracy u pracodawców z terenu Rybnika, Wodzisławia Śl., Żor, Rydułtów, Radlina, Jastrzębia.

Kształcenie w klasie wielozawodowej w roku szkolnym 2018/2019 jest bezpłatne, a szkoła zapewnia praktykę u pracodawców !!!  

Zawody z praktyką u pracodawców:   

 • Sprzedawca
 • Lakiernik
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Wędliniarz
 • Piekarz
 • Betoniarz-Zbrojarz
 • Blacharz samochodowy
 • Cukiernik
 • Dekarz
 • Elektromechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Krawiec
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Murarz - tynkarz
 • Operator obrabiarek skrawających 

 Dodatkowo szkoła dla uczniów zapewnia: 

 • wszystkie artykuły spożywcze wykorzystywane w pracowni gastronomicnzej.
 • wyjścia do kin i teatrów
 • wycieczki szkolne, rajdy górskie
 • podręczniki szkolne dostępne dla każdego ucznia
 • transport do bazy warsztatów szkolnych w Radlinie na zajęcia praktyczne.

 

 

Kucharz - Zajęcia w nowoczesnej pracowni gastronomicznej